Rating je výborným nástrojem pro analýzu země, do které hodláte investovat
Nezařazené

Rating je výborným nástrojem pro analýzu země, do které hodláte investovat

Jestliže zamýšlíte investici do zahraničí znamenající růst vaší firmy, ověřte si, zda se do dané zahraniční země vyplatí investovat. Jedná se o první a zřejmě nejpodstatnější krok před samotným investováním. Rovněž lze tento krok považovat za rozhodující.
potopená země
Rating země –jedná se o standardní mezinárodní nástroj měření neboli hodnocení bonity zemí pro posouzení jejich důvěryhodnosti. Rating tak vypovídá zejména o stupni rizikovosti podnikání pro zahraniční firmy v hodnocené destinaci. Dále se jedná o vyčíslení pravděpodobnost, že hodnocená země ustojí svým závazkům. Proto se jedná o jakousi nepřímou ochranu investorů, neboť jim rating pomáhá v mnoha oblastech:
·         Jedná se o standardizovaný způsob pro posuzování bonity emitenta a jím emitovaných cenných papírů.
·         Ukazuje pravděpodobnost pravidelného splácení dluhů a úroků z nich plynoucích.
·         Rovněž však pomáhá investorům v orientaci mezi různými emisemi cenných papírů.
Pozitiva ratingu:
·         mezinárodní porovnání zemí,
·         jednoduchost,
·         porovnání zemí v čase,
·         jedná se o spolehlivý nástroj při předvídatelném vývoji.
Negativa ratingu:
·         z určitého hlediska lze systém považovat za příliš zjednodušený,
·         objevuje se riziko sebe-naplňování předpovědi,
·         má nízkou předvídavou schopnost,
·         vážený průměr může mít tendenci zastínit charakteristické trendy,
·         jedná se o určitý tržní konsensus.
peněženka a příbor
Ratingové agentury –jedná se o určité nezávislé třetí strany, které jsou konzultované v rámci tržní transakce. Jejich hlavním cílem je především překonání asymetrie informací mezi oběma stranami na trhu, a to zejména pomocí standardizovaných metod hodnocení kvality.
Ratingové agentury bývají často kritizovány,a to zejména z následujících důvodů:
·         jedná se o určitou sílu bez zodpovědnosti,
·         může se projevovat předpojatost z důvodu konformity,
·         může se objevovat také socio-kulturní předpojatost,
·         hodnocení lze považovat jako trestání neposlušných zemí, které rating vlastně ani nepožadovaly,
·         může se projevit zaujatost pro cyklický vývoj bez včasného varování.