Pojistka na blbost může ušetřit i vám nejen peníze, ale i starosti!

Pojistka na blbost může ušetřit i vám nejen peníze, ale i starosti!

Pro běžnou část populace není snadné ověřit si nastavení správných podmínek právě pro uvedený druh pojistky. Pokud se vaše pojištění totiž nevztahuje na škody způsobené zaměstnavateli při plnění pracovních povinností v rámci pracovně právního nebo služebního vztahu, můžete se i vy dostat do problémů.
kurýr s bednou.jpg
Proto je rozumné si s poradcem sednout a sdělit mu své požadavky a tím si zajistit, že budete mít uzavřené pojištění, které se vztahuje na krytí škody způsobené právě v rámci činnosti konané na dohodu o provedení práce či právě v rámci pracovněprávního vztahu či služebního vztahu. Ideální je, pokud je tedy uzavřeno v rámci celé Evropské unie.
U některých typů zaměstnání jsou dokonce z pozice zaměstnavatele tyto smlouvy požadovány. Jedná se hlavně o profesionální řidiče nákladních automobilů, autobusů i osobních vozů. Podle zástupců pojišťoven toto pojištění skutečně nejvíce využívají profesionální řidiči. Dále se velmi často pojišťují lidé, kteří v rámci práce obsluhují vysokozdvižné vozíky s drahými náklady. Samozřejmě se může pojistit i ten, kdo pracuje se stroji. Není výjimkou pojištění pro lidi, kteří se mohou dočkat škody způsobené uložením pokuty nebo penále správního orgánu.

Přemýšlejte včas o výši plnění!

Než se vydáte na schůzku do pojišťovny či s poradcem, přemýšlejte nejen o tom, jak chcete být pojištění a čemu se chcete díky pojistce vyvarovat, ale také byste měli přemýšlet o tom, že například podle zákona po vás může chtít zaměstnavatel až 4,5 násobek vašeho platu za škodu, kterou mu způsobíte.
řidiči vozíku.jpg

Příklad

·         Vezmeme si třeba někoho, kdo bude pracovat za 18 tisíc hrubého měsíčně. Daná osoba neřídí žádné firemní auto ani jiný vozík. Pak stačí, aby takový zaměstnance měl sjednané pojištění s limitem do 100.000,- Kč. Jeho roční platba se bude pohybovat kolem osmi set korun.
·         Pokud však vozidlo osoba bude řídit, například služební auto, bude potřebovat pojistný limit vyšší, než 100.000,- Kč. Tím pádem bude mít i vyšší cenu pojistného ročně, která bude pravděpodobně vyšší než dva tisíce korun, a ještě bude mít jisto jistě minimálně deseti procentní spoluúčast.