Dětské trampolíny přispívají k rozvoji osobnosti

Dětské trampolíny přispívají k rozvoji osobnosti

Komplexní pohled na lidskou osobnost

Měli bychom na sebe sama i na ostatní pohlížet jako na duchovní bytosti, nadané mnoha schopnostmi, a jestliže se snažíme žít pozitivním životem a preferujeme pozitivní (láskyplné) myšlenky, zpětně to pozitivně ovlivňuje i nás samotné. Snažíme-li se druhým lidem být nápomocní, abychom všichni žili ve vzájemné úctě, porozumění, v míru a bez konfliktů, odráží se to i na našem zdraví.

děti na trampolíně

Součástí komplexního pohledu na zdravý životní styl je ovšem kromě pozitivního myšlení i přiměřená strava a fyzická aktivita. Popis vhodných stravovacích návyků by vyšel na mnohastránkový text, my bychom se však chtěli zaměřit na pohybové aktivity.

Které sporty přináší největší efekt

Každý zkušený lékař či fyzioterapeut vám potvrdí, že pro udržení tělesné kondice a pro současnou podporu psychiky, aniž by docházelo k degeneraci kloubních chrupavek a dalších částí pohybového aparátu, jsou sporty, které souvisí s nadnášením těla. Rozhodně to nejsou sporty silové, ani prováděné vrcholovým způsobem. Největší nebezpečí přetížení svalů a kloubů, páteře, četná zranění a zdravotní problémy můžete očekávat u tenisu, hokeje, fotbalu, atletických disciplín, bojových sportů, motokrosu, ale i míčových sportů, jako je basket nebo házená.

chlapec na trampolíně

V tomto směru jsou naopak ideální plavání a skoky na trampolíně. V bazénu vás nadnáší voda a při skocích výslednice fyzikálních sil gravitace a odstředivé síly a samotné vzduchové médium. Ke zraněním v plaveckém bazénu prakticky nedochází a u dobře zabezpečených dětských trampolín i trampolín s vyšší nosností, určených pro dospělé, také ne. Pochopitelně musíte používat zdravý selský rozum, teprve pak vám přinesou kýžené výsledky. A jaké to jsou? Výborně proudící lymfa, protažení většiny svalových partií, rychle uvolněné endorfiny a samozřejmě lepší nálada a rovněž odbourání stresu, který nás obtěžuje takříkajíc na každém kroku.