Nezařazené

Máme řešení pro každý spoj


Řešíte výmÄ›nu dodavatelů pro optimalizaci své výroby? S tÄ›mi stávajícími nejste tak docela spokojeni, protože s Vámi nejednají na rovinu, zdržují termíny dodání nebo Vámi objednané produkty nesplňují požadavky na vzhled, kvalitu Äi odolnost? Pak je správným Å™eÅ¡ením poohlédnout se po nÄ›kom jiném, po lepším, jak se tak říká. Pro VaÅ¡i výrobu nabízíme vysoce jakostní spojovací materiál, Å¡roubky poÄínaje a nýty konÄe. Nabízíme obrovské množství produktů z kovu i plastu, nabízíme i doprovodný materiál zajiÅ¡Å¥ující vÄ›tší pevnost spoje, zvyÅ¡ující jeho bezpeÄnost Äi garantující jeho kvalitu.

Pro dlouhodobě dobře fungující spoje

Pro dlouhodobÄ› fungující spoje musíte zajistit takového dodavatele spojovacího materiálu, který bude schopen garantovat kvalitu a další vlastnosti svých produktů. NaÅ¡e spoleÄnost Böllhoff je schopna kvalitu garantovat díky pÅ™esnému dodržování nároÄných platných norem. Na naÅ¡ich internetových stránkách se můžete doÄíst 10 důvodů, proÄ zvolit právÄ› spoleÄnost Böllhoff a ne žádnou jinou. Podívejte se na nÄ›.