Čím zahájit výstavu?

Čím zahájit výstavu?

Připravit program galerie na celoroční provoz vyžaduje pečlivou přípravu. Vytvořit plán výstav je potřeba minimálně s půlročním předstihem. Aby během roku nedošlo k neplánovanému výpadku vystavovaných děl a nebyl tak narušen chod galerie. Což by zklamalo věrné návštěvníky.Návštěvníci v galerii

Výběr výtvarných děl, které se budou v galerii prezentovat, je potřeba prostřídávat podle uměleckého zpracování děl. Olejomalby, které jsou vesměs větších formátů, mohou být vystaveny už i ve vestibulu. Na vhodně umístěných stojanech uvedou návštěvníky do prostor galerie. A vytvoří tak příjemnou atmosféru hned při vstupu do kulturního centra. Stejně tak malby akvarelové či temperové. U všech je potřeba zajistit dobré nasvícení, které zdůrazní všechny potřebné detaily uměleckého díla. Fotografie, ať už barevné či černobílé, vyžadují adjustaci na speciální podložky. Protože bývají většinou menších formátů, pro jejich zavěšení postačí prostory galerie. Ty větší často vytvoří zajímavé pozadí výstavního prostoru. Pečlivé rozmístění světel umocní jejich uměleckou kvalitu. Sochařská díla se v galerii umísťují do určitých velikostí. Galerista si v sochařském ateliéru vybírá díla, která se budou v daném prostoru moci vystavit. Velkým problémem bývá, kromě velikosti, mnohdy i hmotnost. Především když umělec tvoří z betonu. Proto jsou častěji k vidění drobnější sošky. Anebo výtvarná díla keramická. Ta jsou často vyhledávaným artefaktem k zakoupení.Pohled do galerie

Výstavy probíhají nejčastěji v měsíčních intervalech a zahájeny bývají slavnostní vernisáží. Na kterou se přijdou s umělcem a jeho díle pozdravit návštěvníci. Bývá to příjemné odpoledne, doprovázeno kulturním programem. Na kterém vystoupí buď místní hudebníci, recitátoři či zpěváci. Velice oblíbené je vystoupení žáků umělecké školy. Kromě zpěvu a hry na hudební nástroje bývá na vernisáži příjemným osvěžením taneční vystoupení nejmenších dětí.